Ważne telefony

Opublikowano w` 2016-02

ŁÓDZKI URZД„D WOJEWÓDZKI W ŁODZI

tel. 42 664-10-10, 42 664-10-00

URZД„D MARSZAŁKOWSKI

tel. 42 663-30-50

URZД„D MIASTA ŁODZI

tel. 42 638-40-00

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

tel./fax. 42 638-59-55

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

tel. 42 638-59-57, 42 663-77-33

INFORMACJA LOTNISKOWA PORT LOTNICZY ŁÓDЕ№

tel. 42 683-52-55

INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT

tel. 801-703-703

INFORMACJA MPK

tel. 42 672-11-12, 801-301-309

INFORMACJA PKS

tel. 42 631-97-06

INFORMACJA KOLEJOWA PKP

tel. 42 20-55-007

ALARMOWY tel. 112

POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . . tel. 999

POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997

STRAЕ» MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986

STRAЕ» POЕ»ARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998

POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . . . tel. 991

POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992

POGOTOWIE WODOCIД„GOWE . . . . . tel. 994

BIURO NUMERÓW . . . . . . . . . . tel. *72-913

System.String[]
Ostatnia modyfikacja: Wt 4 Lip 2017