Pozytywnie o EXPO 2022

Opublikowano w` 2016-02

W maju Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) przekazał państwom członkowskim raporty z misji ewaluacyjnych przeprowadzonych w państwach kandydujących do organizacji EXPO International 2022/2023, czyli w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Polsce i Argentynie. Rekomendacje i raporty Komitetu Wykonawczego BIE będą prezentowane podczas Zgromadzenia Ogólnego BIE w czerwcu 2017 r., które zdecyduje ostatecznie o przyjęciu bądź odrzuceniu każdej z kandydatur.

В 

– Ocena kandydatury Polski i Łodzi jest pozytywna – podkreślał na konferencji prasowej Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, pełnomocnik rządu ds. EXPO 2022 – tym samym Komitet Wykonawczy rekomenduje dopuszczenie naszej kandydatury do kolejnej fazy aplikacyjnej, czyli do głosowania nad przyznaniem praw do EXPO 2022/2023 na sesji В gromadzenia Ogólnego BIE w listopadzie 2017 r. Pozytywną rekomendację otrzymała również kandydatura Argentyny. Natomiast trzecie kandydujące państwo otrzymało rekomendację negatywną. Ostateczna lista kandydatów dopuszczonych przez BIE będzie znana po В zgromadzeniu Ogólnym BIE w czerwcu. Projekt ubiegania się o EXPO 2022 wkracza zatem w finalny etap.

– Tym samym – mówi Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Łodzi – przechodzimy do finału tego wyścigu. Te ostatnie miesiące poświęcimy na szeroką akcję promocyjną. В Jesteśmy w trakcie finalizowania dwóch największych zamówień publicznych na ten rok. Pierwsze z nich to projekt zaangażowania zewnętrznych konsultantów do budowania poparcia międzynarodowego, którzy mają doświadczenie w takich przedsięwzięciach. Drugie dotyczy realizacji działań promocyjnych skierowanych do odbiorców w Łodzi, w Polsce i na świecie. W tym przetargu oferty otworzymy 5 czerwca i w drugiej połowie miesiąca wykonawca В rozpocznie pracę. A 10 czerwca rozpoczyna się EXPO 2017 w Astanie, gdzie będzie promowana kandydatura Łodzi.

Przedstawiciele Rządu RP i magistratu odwiedzają kolejne kraje i В organizacje. Minister Kwieciński promował EXPO na posiedzeniu UN-Habitat w Etiopii, В wcześniej na forum gospodarczym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski był w Chinach, Prezydent Hanna Zdanowska towarzyszyła Wiceministrowi Kultury w delegacji do Grecji, natomiast Wiceprezydent Tomasz Trela В towarzyszył Ministrowi Spraw Zagranicznych podczas wizyty w Japonii.

(jm)

System.String[]
Ostatnia modyfikacja: Wt 4 Lip 2017