Matka Chrzestna moich tekstów

Z Elżbietą Dzikowską pracowałem po studiach w redakcji „Kontynenty” w latach 1997-1982. Już na studiach pisałem recenzje o książkach pisarzy Ameryki Łacińskiej do „Nowych Książek”, „Literatury na świe…

Czytaj więcej