Nowy rzecznik konsumentów

Dział: 2017-11

Od października nowym Miejskim Rzecznikiem Konsumentów jest Anna Mlostoń-Olszewska, która zastąpiła Zbigniewa Kwaśniewskiego (w lipcu odszedł na emeryturę). Jest absolwentką prawa, studiowała na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2002 r. uzyskała tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Od 2008 r. była jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, zaś w czerwcu br. ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Czytaj więcej...
Subskrybuj to źródło RSS